Úvodník právnika Patrika

Článok uverejnený: 07.10.2008 20:30:00
Počet reakcií: 4 / chcem sa vyjadriť

 

Úvodník právnika Patrika
    Rozhodol som sa prispieť svojím prvým príspevkom na stránku hocikto.info, ktorej som /rád/ členom od samého jej vzniku.  Napriek tomu som doteraz bol príspevkový panic, na čom nič nemení ani fakt, že som si niekoľkokrát dovolil okomentovať príspevky mojich kolegov. Hoci je moje rozhodnutie prispieť silné, neviem akosi nájsť tému môjho úvodného príspevku. Keďže názov mojej sekcie evokuje možno nejaké právne „okienko“ alebo rubriku, v ktorej je možné nájsť odpovede na otázky, ktoré sa týkajú nejakého právneho orieška, chcem vás /rozumej členov i nečlenov komunity HCI – jednoducho čitateľov/ vyzvať, aby ste sa neokúňali spýtať sa ma na akúkoľvek právnu záležitosť, ktorá vás „sužuje“.

    Momentálne pri mne tancuje moja 3-ročná neter Vikina na pesičku /čítaj „pesničku“/ Vyrobená pre mňa od Desmodu. Pred malým momentom ma mierne šokovala svojím slovníkom a odprezentovala mi slovíčka ako „dbať /drbať/, bbec /blbec/“ ale aj iné skvosty slovenského ne/spisovného jazyka a teraz mi vysvetľuje ako sa rapuje na „in da club“ od 50centa. Pripomína to mix polky a jogínskeho cvičenia – to fakt nekecám! Z tých odprezentovaných slovíčok mala neuveriteľnú radosť, i keď vážne pochybujem, že si uvedomuje ich význam. Aby ste rozumeli, týmto odsekom vám chcem oznámiť, že s problémami ohľadne výchovy nejakej maloletej ľudskej entity vám rozhodne nepomôžem, ale napr. s tým, čo treba urobiť, ak takúto entitu chcete mať napr. v prípade rozvodu zverenú do svojej starostlivosti, tak s tým vám helfnúť môžem. Teda minimálne vám rád poskytnem svoj právny názor. Rovnako sa nezľaknem ani zložitejších vecí ako sú akvizície a fúzie, medzinárodná arbitráž či problematiky medzinárodného práva verejného. Samozrejme, môj právny názor nie je free of charge /čítaj „zadara“/, mena je pollitrový orosený krígeľ zlatistého moku /pretože ja sa neopičím po nejakej menovej únii/ a ceny sa pohybujú v rozmedzí od 1 do 3 menových jednotiek.

    Počas štúdia na VŠ som sa vždy zaoberal myšlienkou, že by som si mohol dať ako nepovinný predmet latinčinu, ale keďže tento predmet bol 2-semestrálny a zároveň pomerne náročný, vždy som uprednostnil pičoviny ako napr. rasové zákonodarstvo v rokoch 1939-1945, ktoré sa „dávali“ za účasť. Latinské právne výrazy ma však vždy fascinovali a preto som sa rozhodol zriadiť rubriku, v ktorej vám budem predstavovať niektoré z týchto pojmov, fráz, ktorých autormi sú poväčšinou  starí rímski právnici /rečníci, panovníci, zamestnanci administratívy či spisovatelia/. Ako prvý príspevok som si vybral definíciu práva od slávneho právnika Publia Iuventia /juvencia/ Celsia /2. stor. n. l./ - „Ius est ars boni et equi“ /jus est ars bóni et ekvi/ voľne preložené ako právo je umenie /znalosť/ dobra a spravodlivosti. Celkom jednoznačne teda možno v tomto prípade konštatovať, že Celsius sa prikláňal k chápaniu práva menej formálne a prirodzene, čo je síce ľúbivé a sympatické, ale v dnešnom svete by takéto chápanie práva už asi neobstálo. Dnes je právo záležitosť výsostne formálna a striktne vymantinelovaná právnymi predpismi.  Tieto právne predpisy sú abstraktné pravidlá správania sa, t. z. že regulujú naše správanie tým, že určujú hranice, v ktorých sa môžeme „pohybovať“ bez toho, aby sme prišli do konfliktu s objektívnym právom /právnym predpisom/. Ako som spomínal, tieto pravidlá sú v zákonoch /iných prameňoch práva/ formulované abstraktne a neodmysliteľnou súčasťou ich realizácie je ich interpretácia /výklad/. A práve tu vidím priestor pre aplikáciu slávnej Celsiovej myšlienky, teda priestor na uplatňovanie princípov dobra a spravodlivosti pri interpretácii a aplikácii platného a účinného právneho poriadku, či už ide o činnosť policajta, ministra, sudcu alebo iného degeša, ktorému štát zveril právomoc, rozhodovať o našich „osudoch“.

    Tak ťa teda vítam právnik Patrik – ty konečne plnohodnotný člen „komunity“. Dúfam, že budú len samé pozitívne ohlasy a samozrejme očakávam aj vaše silno ťažké právne otázky. Ešte by som rád pozdravil Emu, najhoršie dievča na svete, zbožňujem Ťa!

právnik Patrik (zákonodarca a exekútor)

 

Reakcie k článku

faktická
// marcel one //   [07.10.2008 20:50:55]

práve som dočítal tento úvodník a teším sa na ďalšie skvelé právnické kauzy a iné záležitosti, nad ktorými môžeme fabulovať do sýtosti.. :)
VITAJ :)

Zaujímavo napísané
esak   [08.10.2008 11:25:16]

Chcem povedať, že je to veľmi zaujímavo napísané. Dobre sa to číta. A začnem jednou otázkou teda hneď ja osobne.

Porušil som predpis počas jazdy tým, že som odbočil do zákazu odbočenia, nie však do jednosmerky. Tam si ma hneď fešáci odchytili a ani vysvetlenie situácie (dôvodu môjho konania) a ospravedlnenie nezabránilo tomu, že som si odniesol 500Sk bloček. Lenže počas tohoto handrkovania, urobil ten istý priestupok iný vodič a ten odišiel len s dohovorením. Mal som sa na toto ohradiť, alebo by som si zhoršil situáciu?

dobry zaciatok
tutti   [12.10.2008 23:15:00]

...uvidime ako si budes pocinat dalej :)))

pre esaka za pravnika...
kurva hoši, guten tag   [10.08.2009 09:43:41]

Skúsiť môžeš vždy niečo vyriešiť, prípadne poriešiť. Ale pozor, je v tom rozdiel asi ako keď sa vys-rieš alebo pos-rieš. Takže rada na záver, najlepšie je mať nejakého fešáčika pekne uloženého v mobile:-D


Web Address Email Address Bold Text Italic Text Underlined Text
 

 

 

 

hocikto>info (c) 2008