zmazat HCI hlásnik č.1

Článok uverejnený: 19.08.2010 12:36:00
Počet reakcií: 1

 

 

    Búrlivý spoločenský život našej komunity logicky vyústil do vytvorenia komunitného občasníku, ktorý má za úlohu informovať širokú verejnosť o veciach rôznorodých. Je miestom pre nové poznatky, zistenia, skutočnosti ale aj úvahy a nápady, ktoré nestoja za detailné rozpracovanie v bežnom článku. Napriek tomu rôznych postrehov je také množstvo, že spoločne vytvoria plnohodnotný článok, ktorý bude vychádzať v nepravidelných intervaloch viackrát do roka. Pred sebou máte úplne prvé číslo a preto mu spoločne zaželajme množstvo hodnotných a najmä pravdivých informácií s čo najmenším počtom nadávok a vulgarizmov.
 
 
 
 
 
 
 

 

bezo (miestny loser a povaľač)
              bezo@hocikto.info

 

 

 

 

 

hocikto>info (c) 2008